300 - Nyheder VIGTIGT - Se kort nyt herunder og klik videre til menuer:

---------------------------------

Drift og vedligeholdelse, sommer og vinter, se:

302 Fælles Drift og Vedligehold - pkt. 3 Veje og Stier 
Fortove, Beskæring, Fælles installationer, Separat-kloak-system, Rottespærre. 

Affaldsguide og Tømningskalender

306 Herlev kommune info 

Parkeringsforhold - indenfor og udenfor, se:

308 Parkeringsforhold

Foreningens AKTIVITETER, se: 

310 G/F Nyeste og Aktuelle invitationer efter årstiden 

Generel info om vore bevaringsværdige huse og fællesskabet, se: 

401 INFO om Rækkehusene og Fællesskabet

Herlev Kommunes Høringer og Planer:

2018-06: Lokalplan 96 og Tillæg 12 om boligbyggeri 'Engparken' på 1/2-del af skolen sportsplads!

Høringsfrist 28.09.2018, Se argumenter - Vedtaget 16.0.2019: 

307 Kommunen Høringer og Planer

Herlev Kommunes Nyheder, se: 306 Herlev-kommune Info

2016: P-regler for hele kommunen. P-vagter giver bøder her i området! Se folder ->

2016-05: Fjernvarme nyt, se: 302 bestyrelsens drøftelse - rul med til pkt. 8.1, 8.2, 8.3

---------------------------------

301 Dokumenter

Vedr. Kontingent: 

§ 5.1 Kontingent følger kalenderåret og opkræves halvårligt, 
til forfald den 1. april og den 1. oktober. 

Indbetalingskort for kontingent omdeles i medlemmernes brevkasse.

Indbetal gerne via NETBANK, det er hurtigst og billigst for jer.
MEN - Brug hele FI-nummeret fra det omdelte indbetalingskort. 
Det er vigtigt for bogføringen at indbetalingskortets unikke FI-nummer benyttes, det viser hvilket hus og periode indbetalingen gælder. 

(Ved salg skal beløbet på refusionsopgørelse og det bliver derved fordelt.)

Info: Indbetaling af kontingent sker via alm. Indbetalingskort, fordi tilmelding til BS vil betyde gebyrer til foreningen for oprettelser, ajourføringer, fremsendelser, oversigter mv. - samt skabe flere administrative opgaver for kasserer.

BBR-ejermeddelelse

Det er EJERENS ansvar at ejendommens BBR svarer til virkeligheden på stedet!

Lokalplan 64 fra 2008 (del for G/F).
Bemærk: Husene er bevaringsværdige og Lokalplan incl. udhuse mv. SKAL følges ved udvendig renovering, se både tekst og tegninger:
 

herlev-marielund.dk - 301-dokumenter

Rørskade- og skadedyrs-forsikring og hjælp fra foreningen, se Vedtægter 2015, § 2.9

Se skitser og tegninger - hus, grund og kloak - tips og ideer:  

herlev-marielund.dk - 304-tegninger-faelles-grund-og-huse

----------------------------------

303 Generalforsamlinger med BILAG - se mere 

(503) Indkaldelse med Dagsorden omdeles mindst 14 dage før og lægges på den LUKKEDE Medlems-web.

(503) Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 1. februar før generalforsamlingens afholdelse. Mailes via Kontaktformularen.

(503) Regnskab og Budget lægges på den LUKKEDE Medlems-web.

(303) Indkaldelse med Dagsorden, Beretning, Regnskab, Budget og Referat 
lægges på den ÅBNE del efter generalforsamlingens godkendelse, se filer. 

For Grundejer-medlemmer - den LUKKEDE Medlems-web.

----------------------------------

313 Oprydningsaften  - se mere

Evt. Aflysning pga. vejrforhold .... sker på dagen ved en Aflysningsseddel på lågen til Asgaard-skur.

Nyhedsbrev for Oprydningsaften mailes til medlemmerne.

Husk egne redskaber og hav det MÆRKET, så I får det med retur.

Pauser med drikkelse for store og små samt hygge-snak – bliver der også tid til.

Fremmødegevinsten (andel af '60' flasker vin) fordeles kort efter.

På gensyn, venlig hilsen Bestyrelsen

---------------------------------

314 Klipning GRÆS og HÆK - se mere

ARK med Tilmeldings-SLIP kan hentes og udfyldes for året.

Klippeturnus-kalender for sommersæson mailes efterfølgende til Klipperne.

Hvis der er nok tilmeldte medlems-klippere fortsættes klippeturnus - ellers må der bestilles extern hjælp til klipning!

----------------------------------

401 Om rækkehusene - Fællesskab - Velkommen 

Noget om at bo i G/F Herlev-Marielund:

Veje, Hastighed, Parkering, Bygningernes udseende, Hække, Grunden, Installationer, Rørskade- og skadedyrs-forsikring mv.

------------------------------------

501 Medlemsnyheder - Log ind med Adgangskoden / Se jeres mail

318 Asgaard og siddepladser - Anvendelse 

502 NABOHJÆLP internt - info og tilmelding: Nabohjælp.dk - Log ind

508 Kalender - Aktiviteter og Asgaard - Log ind og Tjek om der er booket et privat arrangement, inden I måske selv vil Booke?

508 Booking - Asgaard og siddepladser - Log ind med Adgangskoden

-----------------------------------

Legeplads-projektet

Legeplads-udvalgets 3 års plan er færdig-monteret og alt nyt er godkendt juni 2015.

Byggesagen/ Projektet er blevet færdigmeldt hos Kommunen. 

Vi håber at børn og voksne - samt gæster - passer godt på det. 

-----------------------------------------------

2015: Forespørgsel til medlemmerne om kommunikationsform og resurse-besparelse af print: 

Flere og flere gemmer ikke papirprint, men har et digitalt arkiv på egen pc eller bruger web-siden.
Derfor vil bestyrelsen gerne spare på resurserne og kun printe til dem, der har behov. 
Primært fordi de ikke har netadgang, og derfor ikke har mulighed at modtage nyhedsmails.   

  1. Ønsker omdelt Papir-print (har ingen email eller netadgang)
  2. Ser og Henter selv filer på Hjemmesiden. 
  3. Ønsker at modtage Nyhedsbreve pr. email.  


Forespørgsel omdelt maj 2015. Oplysninger og besvarelse retur hurtigst muligt. 

Svar manuelt til Web-master: Slip afleveres i brevkassen E.36

Svar digitalt via KONTAKT-formular på hjemmesiden (kan besvares løbende, også ved email-ændringer).

Email-status 01.01.2018:  

59 huses e-mailadresser er tilmeldt ud af 60 - TAK for hjælpen :-).

Det giver medlemmerne hurtig information og letter bestyrelsens arbejdsopgaver samt sparer på resurserne.

----------------------------------------------

Venlig hilsen Bestyrelsen/ Formand 

----------------------------------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75533 (denne uge: 1016)