304 - TEGNINGER - Fællesareal, Grund og Huse

Råd og Dåd ... Støj og Røg ...

-----------------------------------

Generel info om vore huse, udseende og fællesskabet - i tekst, se:

401 Om Rækkehusene og Fællesskab

Tegninger af området, fællesrør, fællesareal og husene - samlet her. 

BEMÆRK: Renoveringer udvendigt SKAL følge Lokalplan 64 (vores del).

Tips & Ideer - inde og ude.

Nogle tegninger er i A3, indstil evt. printer og juster til A4-print.

Tegninger fra Kommunens byggesagsarkiv = (HK). 
Tegninger fra Lokalplan ......... = (LP)
Tegninger fra Bestyrelsen ...... = (B)
Tegninger fra Medlemmer .... = (M) 
Artikler mv. på print hhv. web = (A)

Anvisninger & Lovgivning mv.

---------------- 

FÆLLES-AREALER, - INSTALLATIONER og UDSEENDE

01 - 1943-44 Matrikelkort Målebordsblad med mål for Grunde og Fællesareal (HK)

02 - 2008 Matrikelkort fra BBR: www.OIS.dk af GF Herlev-Marielund 

03 - 1943 G/F Kloaktegninger: Fælles rørføring af hhv. spildevand og regnvand* (B)

*Separat system, dvs. at husenes regnvand og vejkloak går udenom rensningsanlæg og oversvømmelse undgås. 

  • Engskolevej 02-12, 14-24, 26-36.
  • Kærlundevej 11-33, 35-57, 59-81. 
  • Marielundvej 01-11. 

Spildevandsledninger går til samlebrønde 10 steder og der er monteret rottespærre, se Tegningsfiler. 

VIGTIGT: Fyld IKKE affald i WC, det giver forstoppelse og opstuvning af spildevand i husene!         

04 - 2007 G/F Vejbelysningsplan: Projekt delvist udført - Belysningsplan_Forslag_A3 (M)

05 - 2008 Lokalplan 64 - Delområder: 1 syd A/B og 2 nord G/F (LP)  
        Se tekst under DOKUMENTER

06 - 2012 G/F Veje og P-areal: Projekt udført (B)

07 - 2013 Legeplads-plan - Fase 1-2013, Fase 2-2014, Fase 3-2015 (B).

08 - 2018 Legeplads registreret i BBR med adresse: Engskolevej 14 L 

327 Legepladsen adr Engskolevej 14 L - Foto og lidt om renovering.

----------------- 

HUSENE inde og ude samt Skure og Carporte

Ansøgning/ Anmeldelse, se mere: 

herlev.dk - borger - bolig og byggeri - byggeri 

herlev.dk - inden du gaar i gang 

08 - 1943 Hustegning – Oprindelig indretningsplaner og tværsnit (HK).

09 - 1989 Byggeudvalg – Udestuer KUN forslag - ej udført (M). 

09 - 1994 Udhus Forhave - Oplæg til Lokalplan 64.
        Se Skitse og Byggevejledning. Udhus opført på E-32. Tagryg samme retning som/ parallelt med hovedhus.
        Dør-placering efter eget valg. Kan sammenbygges med nabo.
        Vandret beklædning ihht tekst i L64 (som kvist-sider). Facade-farve: trykimprægnerings-grøn ihht L64. 

10  - 2008 Lokalplan 64 – G/F bilagsdetaljer for huse og grunde (LP): 
         NB: Se og følg teksten i L64, menu: 301 DOKUMENTER.
         2008 Lokalplan 64 Tegninger 1-6: Skure for- eller baghave, Carport, Vinduer og Terrassedør samt Farveprincip. 
         (Vinduesfabrikat er frit, men flere har anvendt fabr. Storke) 

Godkendt Udhus i forhaver

Skitse af udhuse i forhaver, tagryg parallelt med rækkehus, se E-32. 
Alternativt udhus med ensidigt fald mod vej + tagrende, højde i vejskel 1,80m.

---------------

Fælles Drift- og Vedligehold - af Installationer og arealer

--------------- 

TIPS & IDEER - INDE (M)

11 - Husindretning – Se de oprindelige tegninger og nogle skitser af ændringer.

Tegn skitser og spørg andre medlemmer, se nogle ideer f.eks.:

1.sal: 

A) Stort værelse kan deles i to.

B) Toilet-WC-rum over trappe (se tegning).

Stueetage: 

A) Køkken og Bad drejes 90 gr., giver spisekøkken med det store 3 fags-vindue, evt. kan bad flyttes til kælder, så køkken bliver større. 

B) Bærende væg mellem stue og køkken åbnes (husk beregning*), giver 1 rum med smalt køkken, hvis bad-WC bibeholdes.

C) Bærende væg mellem stue og køkken åbnes (husk beregning*), giver 1 rum med bredt køkken og stort 3-fags vindue, hvis bad-WC fjernes. 

*Statisk beregning (udføres af ingeniører) for jernbjælke mellem køkken og stue, fra vederlagsplade ved skorsten til vederlagsplade i ny gangvæg. Bjælken skal pudses (brandsikrings-krav). Denne beregning er venligst stillet til rådighed af K61. 

Kælder: 

A) Vaskekælder og smalt Viktualierum vendes 90 gr., giver rummeligt badeværelse med 2 vinduer og plads til vaskemaskine mv..

Fyrrum og værksted ved skorsten. 

------------

TIPS & IDEER - UDE (A)

God naboskik - Træer

Lokalplan 64 - Hegn og beplantning

pkt. 9.6: Træer må ikke skygge for beboere.
Således bør træer i lokalplanområdet ikke være højere end 1,8 m + afstanden til skel.

Grundejer- /andelsforening
pkt. 13.2. Det påhviler grundejeren i delområde 2 at vedligeholde hække, beskære og fælde træer. 
Bygning skal have ensartet og vedligeholdte facader samt hegn mod vej- og naboskel. Brandmure må ikke fjernes, så længe naboejendommene består. 
Ejeren skal holde hver ejendom herunder haven ved lige. Haven skal være anlagt som prydhave.

12 - Tips til hus og have 
Hække - Plantning - Træer, se menu: 314 Klipning græs hæk træer

Hækklipning og kanter langs fortove, interne veje og stier (incl. bagstier) ren- og vedligeholdes af hver grundejer.
Hække skal holdes (mindst) indenfor fliser og asfalt, så der er plads til forbipasserende og affaldsbeholdere.
Kanterne ved hække må gerne være med (klippet) græs eller bunddækkeplanter, evt. grus. 

HK beskæring ved vej

Herlev Kommune - Anvisning på beskæring af planter ved vej

------------

LOVGIVNING, ANVISNINGER & REGLER

Bygningsreglement, dog Lokalplan 64 (udseende, facader, tage, tagrender, vinduer og tilbygninger)

SBi-anvisninger - søg emne

Naborøg og Nabostøj

Vore huse er fra 1945-1947 og er ikke tætte, derfor kan der være utætheder mellem hus-skellene. 

Noget kan afhjælpes ved at tætne langs gulv og fodpanel samt langs naboskel.

Utætheder kan betyde at feks mados og tobaksrøg - og støj - trænger gennem sprækker og kanter!

Bestyrelsen har fundet link, der beskriver problemer og mulige løsninger.

Naborøg, bla en fil med en lille folder og link: 

https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-for-naboens-tobaksroeg-16052/

Nabostøj, udover at tage hensyn, kan støj dæmpes med bløde flader feks. gulvtæpper, billeder på vægge mv.

https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Lejebolig/Nabostoej

https://www.bolius.dk/stoejgener-i-lejlighed-og-raekkehus-18355/ 

https://www.bolius.dk/saadan-forebygger-du-nabostoej-28406/

-----------

ØKONOMI - FRADRAG FOR ARBEJDSLØN

Link til Håndværkerfradrag/ Servicefradrag 2017 og opgaver: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759
Det er muligt at Servicefradraget fortsætter i 2018 og …..?

------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 66233 (denne uge: 1483)